Auschwitz och Birkenau 1

Var nyligen i Krakow och då var det ju ett måste att besöka

Auschwitz och Birkenau.

Var en stark upplevelse som jag gärna vill dela med mig. Har

tagit tid att lägga in detta och kollat bilderna för det var en

sådan jobbig upplevelse som stärktes när jag kom hem och

hade smält detta och tittat på mina bilder.

Tyvärr pågår ju liknande fortfarande ute i världen. Att

människan aldrig lär sig.

 

Fick veta enormt mycket på den guidade rundturen i både

Asuchwitz och Birkenau. Förfärliga berättelser som inte går

att återge. Därför har jag tagit denna fakta från nedanstående

länk.

Mina bilder kommer efter texten.

Lägger in ännu  fler bilder i nästa inlägg.

 

Auschwitz-Birkenau   faktan tagen från

http://sv.wikipedia.org/wiki/Auschwitz .

 

KZ Auschwitz var det största av Nazitysklands koncentrations– och förintelseläger. Lägret var verksamt från 1940 till januari 1945.

Auschwitz bestod av tre huvudläger: Auschwitz I, koncentrationsläger och lägrens administrativa centrum; Auschwitz II-Birkenau, koncentrations- och förintelseläger; Auschwitz III-Monowitzarbetsläger med bland annat fabriken IG Farben. Omkring 1,3 miljoner personer deporterades till Auschwitz, av dessa dog 1,1 miljoner i lägret. Nittio procent av dem var judar. De övriga var polacker, romer, sovjetiska krigsfångar och personer av annan nationalitet.

Bland de första aktioner nazisterna genomförde i Polen 1939/1940 var att fängsla polska akademiker och att föra samman judar i getton.

Generalplan Ost som utarbetades i olika omgångar mellan 1939 och 1942 var en hemlig plan för den tyska kolonialiseringen av Östeuropa. Planen innehöll bland annat riktlinjer för etnisk rensning – alla judar, romer och polacker i området skulle fördrivas. Judar och romer skulle avlägsnas, polacker och andra folkgrupper skulle användas som slavarbetare.

KZ Auschwitz inrättades i gamla polska armébaracker under våren 1940 av den tyska polisen när alla fängelser i Generalguvernementet blivit överfulla (av framför allt polska oppositionella). I mars 1941 besöktes lägret av Heinrich Himmler som några månader senare beordrade att det skulle byggas ut för att kunna ta emot mer slavarbetskraft och fler judar. När SS:s arkitekter 1942 utförde ritningarna för Auschwitz-Birkenau innefattade det 600 byggnader. Vid krigsslutet 1945 hade drygt 300 av dem uppförts.

KZ Auschwitz kan sägas ha två perioder:

Från 1940 till sommaren 1942. Under denna tid var Auschwitz framför allt ett koncentrations- och arbetsläger för polacker, sovjetiska krigsfångar och judar. Ingen storskaligt systematiskt mördande pågick; fångar avled av svält, hårt arbete, vid dödsskjutningar och av injektioner. Lägerfångarna användes som arbetskraft vid byggprojekt, industrier och jordbruk knutna till lägret.

Från sommaren 1942 till och med 1944. Lägret blir nu även ett förintelseläger för utrotandet av Europas judar. Lägrets olika delar får specialiserade funktioner som 1943 organiseras i tre enheter

 1. Auschwitz I, det ursprungliga koncentrationslägret; platsen fungerade som ett administrativt centrum för hela komplexet; byggnaderna var tidigare kaserner för den polska armén och tusentals polskaintellektuella och sovjetiska krigsfångar mördades här.
 2. Auschwitz II, omfattandeBirkenau och satellitläger med jordbruk. Detta läger var förintelselägret där gaskamrar och krematorier installerades och det systematiska mördandet av judar utförs. Auschwitz II var även lägret där ”reservarbetskraft” hölls internerad. Här fanns också mellan 1942 och 1944 ett ”Zigenarläger”. I Auschwitz-Birkenau mördades större delen av de cirka en miljon judar, 74 000 polacker och 20 000 romer som dog i Auschwitz.
 3. Auschwitz III(Monowitz), var ett arbetsläger som byggts upp med företaget IG Farben för gummifabriken Buna-Werke. Lägret försåg även fabriker underställda Auschwitz i regionerna Schlesien, Böhmen och Mähren med arbetskraft.

Gaskamrarna

I augusti och september 1941 gjordes de första experimenten med gas – flera tåglaster med sovjetiska krigsfångar avrättades medZyklon B-gas i huvudlägret i Auschwitz i Block nr 11. Några månader senare, i början av 1942, börjar man använda två provisoriska gaskamrar i Birkenau med kapacitet för cirka tusen personer. Offrens kroppar kastades i massgravar som sedan brändes. På våren 1943 ersätts de provisoriska gaskamrarna med fyra nybyggda gaskamrar med förbränningsugnar (krematorier). Dessa hade en kapacitet på 4 416 personer per dygn enligt officiella källor. Kapaciteten kunde ökas till 8 000 per dygn genom att kremeringstiden förkortades. Från och med 1942 mördades de flesta av lägrets offer genom gasning.

Selektionerna

Selektion innebar att de som anlände till Auschwitz vid ankomsten delades upp i olika grupper. Först skildes män och kvinnor åt, därefter skildes de ”arbetsdugliga” från de som inte ansågs ”arbetsdugliga”. Svaga, sjuka, gamla och barn, men även andra, sorterades ut som icke dugliga. Dessa fördes direkt till gaskamrarna.[10] De som sändes till gaskamrarna registrerades inte, de fick inget fångnummer. Icke-judiska fångar gick inte igenom selektion, i regel registrerades de alla.[9]Man vet inte precis hur många mördades i Auschwitz-Birkenau för ca 75 % av de nyanlända judarna fördes omedelbart till gaskamrarna.

De första gasningarna av fångar ägde rum den 3 september 1941 i Auschwitz I. SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch testade Zyklon B, och under hans befäl mördas 600 ryska krigsfångar samt 250 sjuka interner.

I oktober 1941 kom omkring 10 000 sovjetiska krigsfångar till Auschwitz I. Himmler informerade i slutet av januari 1942 inspektören för koncentrationslägren, Richard Glücks, att cirka 100 000 judar och cirka 50 000 judinnor skulle deporteras som tvångsarbetskraft från Tyskland till Auschwitzoch 982 judar anlände i mitten av februari 1942 för att direkt efter ankomsten mördas i lägrets gaskamrar.

 

Under 1942 kom de första transporterna av judar från andra länder, från Slovakien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Jugoslavien, Böhmen-Mähren (Theresienstadt) och Norge. År 1943 följde transporter från Grekland och Italien.[13] Den 29 januari 1943 beslutade Reichssicherheitshauptamt att samtliga romer i Tyskland, Österrike och riksprotektoratet Böhmen och Mähren skall deporteras till Auschwitz. 23 000 interneras i det så kallade Zigenarfamiljelägret i Birkenau. 1944 gasas 5 600 av dem ihjäl, de övriga dör av svält och sjukdom.(Se artikeln Porajmos).

Under sommaren 1944 nåddes kulmen på mördandet när omkring en halv miljon ungerska judar ankommer till Birkenau. Tre till fyra tågtransporter anlände varje dag med mellan 3 000 och 3 500 människor. Av dessa togs en tiondel ut till arbete medan de övriga fördes direkt till krematorierna.[14] Den 2 november 1944 avbröts massmorden i Auschwitz-Birkenau. Den sista transporten av judar anlände den 5 januari 1945 från Berlin. Dagen därpå hängdes fyra judiska kvinnor, efter att de hade anklagats för att smuggla in sprängmedel i lägret.

Under sommaren 1944 tränger Röda Armén genom Vitryssland och når under hösten Warszawa. Himmler ger då order om att Auschwitz och andra läger i öst ska evakueras. Evakueringen av Auschwitz inleds den 18 januari 1945.De flesta av de 66 020 fångar som fanns i lägret tvingades marschera i så kallade dödsmarscher i riktning mot Tyskland, med koncentrationslägren Gross-RosenBergen-Belsen och Buchenwald som mål. Tusentals fångar sköts längs vägen eller dog av utmattning. [15]

De fångar som fanns kvar i Auschwitz var för sjuka för att kunna delta i evakueringen. Den 27 januari 1945 befriade allierade trupper, det vill säga Röda armén under ledning avmarskalk Ivan Konjev, de som fanns kvar, vilket var sammanlagt 7 000 fångar. SS-soldaterna i lägret hade då försökt förstöra alla bevis för Förintelsen; bränt arkiv och sprängtgaskamrarna och krematorierna, för att därefter fly därifrån.

Antal fångar och dödsoffer

I Auschwitz internerades och mördades judar och romer från så gott som hela Europa, polacker, sovjetiska krigsfångar och ett mindre antal tjecker, vitryssar, jugoslaver, fransmän, österrikare och tyskar.

 • Av de cirka 1 100 000judar som deporterades till Auschwitz dog omkring en miljon.
 • Mellan 140 000 och 150 000polacker internerades i Auschwitz, av dessa avled omkring 75 000.
 • 23 000romer fanns i ”Zigenarfamiljelägret” i Birkenau. Cirka 20 000 av dem dog.
 • Hösten 1941 kom 10 000sovjetiska krigsfångar till Auschwitz, efter fem månader hade 9 000 avlidit av svält eller dödats. Vid krigsslutet internerades fler krigsfångar. Det uppskattas att omkring 15 000 sovjetiska krigsfångar dog i Auschwitz.
 • Förutom judar, romer, polacker och krigsfångar fanns omkring 25 000 personer av annan nationalitet i lägren. 10 000 till 15 000 av dem avled.

Det beräknas att nazisterna under sina 12 år vid makten dödade mellan 5,6 miljoner[1] och 6,3 miljoner judar varav cirka 2,9 miljoner i förintelseläger där många mördades i gaskammare eller dog på grund av misshandelsvältsjukdomar och hårt arbete. I siffrorna 5,6 – 6,3 miljoner ingår också de cirka en och en halv miljon judar som arkebuserades av bland annat de mobila insatsstyrkorna, Einsatzgruppen, på östfronten och de runt 800 000 som dog till följd av gettoiseringen

 

I de nazistiska koncentrationslägren användes ett system med triangelformade märken för att märka och identifiera fångarnaenligt en kategoriindelning som användes av SS.

Märkena var av tyg och syddes fast på internernas kläder. Grundsymbolen triangeln fanns i flera färger och kombinationer som markerade vilken ras eller politiskt eller kriminell kategori fången tillhörde. Kategorierna hade sammanställts efter SS:s indelning av rikets fiender. (SS hade kontrollen över de tyska koncentrationslägren.) Förutom tygtriangeln fick varje fånge ett fångnummer som ersatte deras namn. Även fångnumret syddes fast på fångdräkten. I Auschwitz började man 1941 att tatuera in numret på fångens arm.[

 2014-08-05 Krakow 2014 148 2014-08-05 Krakow 2014 002 2014-08-05 Krakow 2014 003 2014-08-05 Krakow 2014 004 2014-08-05 Krakow 2014 006 2014-08-05 Krakow 2014 014 2014-08-05 Krakow 2014 018 2014-08-05 Krakow 2014 021 2014-08-05 Krakow 2014 026 2014-08-05 Krakow 2014 123 2014-08-05 Krakow 2014 124 2014-08-05 Krakow 2014 126 2014-08-05 Krakow 2014 130 2014-08-05 Krakow 2014 134 2014-08-05 Krakow 2014 135 2014-08-05 Krakow 2014 147

 

 

 

 

12 tankar om “Auschwitz och Birkenau 1

 1. Tack för dina bilder och texten. Det är alltid lika förfärligt att se dessa läger och påminnas. Jag har också besökt några; Sachsenhausen norr om Berlin och Theresienstadt i nuvarande Tjeckien. De bilderna har jag inte klarat av att titta på sen dess. Känner några som har nummer på armen men de berättar aldrig något. Vi verkar tyvärr inte lära oss av historien. Jag har också träffat folk som helt förnekar förintelsen.

  Gilla

  • Ja, du. Det lämnar inte en oberörd precis. Bearbetade mycket under tiden som jag lade in de 3 avsnitten foton om det på bloggen. Kändes obehagligt att gå där men sedan var det bara att stänga av och fortsätta Krakowsemestern. Men känslorna som slog emot mig när jag laddade upp bilderna i datorn var starka. Just därför jag lade in dem. Hade inte tänkt göra det från början då de inte är ”fotografiskt estetiskt” tagna. Fanns ju inte möjlighet att tänka på det i allt elände man såg och guiden berättade om.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.