Besök på Fredriksdals friluftsmuseum

En dag i mitten av augusti besökte jag Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg. Det är en trevlig plats att besöka med många hus som visar olika hantverk och yrken från förr. Det finns gamla hus och gårdar som man kan gå in i. Där ligger även Fredriksdalsteatern där Nils Poppe och Eva Rydberg haft många teateruppsättningar. 

På Fredriksdals marker betar djur och på ängarna skördas hö. Här samsas åkrar med skog, stad med landsbygd. Markerna sköts på historiskt ekologiskt sätt. Hus i stad och på landsbygd berättar om människor i Sydsverige och tider som flytt.

Fredriksdals huvudbyggnad byggdes 1787 som sommarbostad åt dykeridirektör Fredrik Wilhelm Cöster, en förmögen man i dåtidens Helsingborg. Cöster insåg redan tidigt fördelarna med att bo på landet i stan. När paret Cöster bodde i herrgården under slutet av 1700-talet levde man efter fransk tradition: frun i huset residerade på bottenvåningen medan ovanvåningen tillhörde herrn. Herrgården har i dag stort sett identisk vånings- och rumsindelning som när det stod färdigt 1787.

1797 dog Fredrik Cöster och äldste sonen ärvde Fredriksdal. Han bodde permanent på herrgården och lät även bygga till de två flyglarna: södra och norra flygeln. Herrgården med stall och flygelbyggnader blev en lantegendom under 1800-talet och har under åren bytt ägare flera gånger.

1918 donerades egendomen till Helsingborgs stad av Gisela Trapp, den sista privata ägaren av Fredriksdal. Ett av hennes krav var att Helsingborgs stad skulle skapa ett friluftsmuseum och en botanisk trädgård på området.

Den första bilderna är på Herrgården och därefter bilder med stallbyggnader samt trädgård

Insektshotell på bilden nedan

Kronärtskocka på de två nedanstående bilderna

Bilden nedan är på Lusthuset. Det åttakantiga Lusthuset byggdes omkring 1810 av kommerserådet Peter Möller till hans trädgård vid Norra Strandgatan. Detta år flyttades byggnaden till den Sylwanska trädgården på landborgsbranten, där Slottshagen senare kom att anläggas. Lusthuset flyttades till Fredriksdal 1939.

Tre bilder ner visar Lillarydsgården som är en trelängad gård, som delvis kan dateras till 1600-talets mitt. Gården, som innehåller bostad, loge och stall, kommer från Perstorps socken i Norra Åsbo härad i norra Skåne. Sista bilden visar bikupor från förr.

Bilden nedan visar Ringstorpsmöllan.

Möllan kommer ursprungligen från Ringstorp och var i bruk ända fram till 1914. Det var mjölnaren Nils Sjunnesson och hans släktningar som använde kvarnen.

Ringstorps kvarn flyttades till Fredriksdal mellan åren 1929-1931. Det är en så kallad ”Holländare”, en vanligt förekommande kvarntyp i Skåne. På en holländare är det bara själva hättan som roterar för att vingarna ska stå mot vinden.

Fredriksdals stadskvarter ger en bild av det gamla Helsingborg med sina gårdar, kullerstensgator, smala gränder, verkstäder och affärer. Nedan kommer bilder från staden samt det gamla apoteket 

Nedan kommer lite bilder från Fredriksdals djurbesättning. På Fredriksdal lever lantbruksdjur av raser som inte längre har en naturlig plats i lantbruket och som därför riskerar att utrotas. Sällsynta djur. Allt ifrån kor och hästar till grisar och får. Lantrasdjuren har unika gener och egenskaper som kanske inte kommer till stor nytta i dagens moderna produktion, men som kan komma att spela en viktig roll i framtiden. På Fredriksdal har lantraserna en fristad och bidrar till att utveckla betesmarker och ängar. 

Och så avslutningsvis , foto av Nils Poppe i brons. Nils Poppe blev teaterchef för Fredriksdalsteatern år1966. Poppe drev teatern fram till 1993 och medverkade i alla föreställningarna. I sin sista uppsättning Bröderna Östermans huskors spelade han mot Eva Rydberg som efterträdde Nils Poppe som teaterchef 1994.

All fakta har jag hittat på Fredriksdals hemsida . Klicka på  länken nedan om du vill läsa mer om dem.

https://fredriksdal.se/

 

 

Annonser

Gamla byggnader i Ystad

Var i Ystad helt nyligen. Jag har alltid gillat att gå bland husen och kullerstensgatorna i det gamla centrala Ystad.  Det är en så mysig och fin gammal stad. 

Sett från havet

När vi var ombord på T/S Helene (tidigare inlägg) så såg vi lite byggnader från en annan vinkel än den vi är vana vid att se från land. Vi såg bl.a Turning torso, Barsebäcks nerlagda kärnkraftverk (bakom båten) och vinkraftverken Lillgrund.

Bilderna är inte av världens bästa kvalitet då jag hade väldigt mycket bry med ljuset ute på havet denna dag. Bilderna är också tagna på långt håll. 

 

Dragör i Danmark

När vi seglat med  T/S Helene till Dragör  på den Danska sidan sundet, fick vi tid innan återfärd, för en promenad och lunch (som blev ett smörrebröd med rödspätta och pillade räkor samt en öl).

Här längre ner kommer några bilder från Dragör.

Innan Öresundsbron fanns så ”turade” man mellan Limhamn över sundet till Dragör. Då för att köpa dansk ost, kött, röda pölsor, öl och sprit. På den tiden levde orten mycket på de svenskar som åkte dit för att handla.

Vi var nog många som undrade hur lilla Dragör skulle klara sig efter att färjorna slutade gå. Det blev ju också dyrare när den svenska kronan tappade i värde mot den danska kronan så även om färjan fortsatt att gå så hade ju handeln i Dragör av svenskarna troligen upphört.

I Dragör hittar man inte längre charkuterier, sprit och ostbutiker som förr men Dragör verkar att har gått vidare ändå.

Bilar och lastbilar som skulle vidare i Danmark eller ner till kontinenten åkte över med Färjorna. Jag minns namn på några av färjorna som hette Hamlet, Ofelia och Scania.

 

Om någon missat tidigare inlägg från segelturen så kommer några länkar till sidorna

1. Från båten T/S Helene

https://christinafotograferar.wordpress.com/2018/08/02/pa-segeltur-med-t-s-helene/

2. Öresundsbron på nära håll

https://christinafotograferar.wordpress.com/2018/08/04/5019/

3. Flygplan över Dragör

https://christinafotograferar.wordpress.com/2018/08/05/flygplan-over-dragor/

Öresundsbron på nära håll

När vi var på segeltur med T/S Helene ( se gärna föregående inlägg på båten) seglade vi under Öresundsbron och fick se den på riktigt nära håll. Att den var bemannad hade jag ingen aning om men det stod folk i en byggnad som hängde under den.Vad de gjorde vet jag inte. Kul att fått se både tåg och biltrafiken på så nära håll. 

Det var svårt att fota i det skarpa ljuset  som det var ute på havet. Dessutom skiftade ljuset en hel del hela tiden. Fotona är helt ok men ni kan i alla fall se lite av konstruktionen. 

LITE FAKTA:

Bygget av bron påbörjades den 18 Oktober 1995. Förbindelsen invigdes den 1 juli 2000 av kung Carl XVI Gustav av Sverige och drottning Margrethe II av Danmark.  Bron kostade drygt 20 miljarder kronor. Man tror att bron ska vara betald 2030.

Öresundsbron är en 15,9 km lång fast förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö och Köpenhamn.

De omkring 4 km närmast Danmark utgörs av en tunnel, eftersom spannet på en högbro hade varit en fara för flygtrafiken vid  Kastrups flygplats. Som övergång från bro till tunnel tillskapades ön Pepparholm med en längd av cirka 4 km.

Förbindelsen består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Motorvägen utgör en del av E20 och järnvägen en del av Öresundsbanan. Den genomsnittliga trafikmängden 2014 var cirka 20 000 fordon och 33 000 tågpassagerare per dygn.

Bron satte direkt fart på utvecklingen och i dag är Öresundsregionen en av Europas mest dynamiska tillväxtregioner.

Öresundsbron har gett människor på båda sidor av sundet nya möjligheter till boende, jobb och studier. Med bil tar det drygt tio minuter över Öresund, med tåg går det ännu snabbare. För Sverige är bron även en viktig länk till kontinenten.

För den som är intresserad finns mer fakta att läsa på den här länken nedan

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96resundsf%C3%B6rbindelsen

1. Alnarpsparken SLU. Blomslott!

Den 14 Maj blev det en utflykt till den ljuvliga Alnarpsparken.  SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) bedriver utbildning där inom landskap och trädgård.

Jag kommer att lägga in lite bilder i en liten serie från den fina parken.  Mitt första inlägg blir av slottet och den av blåregn täckta fasaden. Det doftade så ljuvligt av alla blommorna. 

Klicka på bilderna om du vill få dem större!

Info:

Utbildning har långa traditioner i Alnarp. Här har funnits högre utbildning inom landskap, trädgård och lantbruk under en lång tid. Platsen med sin historiska miljö i kombination med grönska och modern undervisning lockar många nya studenter. För närvarande studerar ungefär 900 studenter på campus.

Större delen av nuvarande Alnarpsparken har troligtvis varit trädbevuxen i 10 000 år, det vill säga ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka från Skåne. På 1100-talet var Alnarp eller ”Alnethorp” ett herresäte med stort jordinnehav. I mitten av 1300-talet tillhörde det en dansk riddare.

Genom freden i Roskilde 1658 kom Alnarp i svensk ägo och blev senare kungsgård. Vid mitten av 1700-talet var Alnarpsskogen troligen Sveriges enda almskog. Rester av denna skog finns kvar än idag.

Projekteringen av Alnarpsparken påbörjades 1859, samma år som slottet började uppföras. År 1862 stod slottet färdigt, ”Lantbruksinstitutet” invigdes och den första agronomkursen startade. I början av 1880-talet stod parken färdig. I enlighet med landskapsparkens romantiska ideal formades gångvägssystem och terräng i mjuka linjer. Insamlandet av exotiska växter började samtidigt med att parken anlades och detta pågår än idag. Alnarpsparkens specialitet är lignoserna – de vedartade växterna. Med ungefär 2 500 olika arter och sorter är den en av landets artrikaste. Träd, buskar och örter från nästan alla världsdelar är representerade.

https://www.slu.se/fakulteter/ltv/resurser1/alnarpsparken/

https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/sydvastra-skane/alnarpsparken/

Utbildningar på Alnarp

https://www.slu.se/fakulteter/ltv/utbildning1/