14. Orm äter råtta. Costa Rica

När vi vid ett tillfälle gick på stigar i djungeln blev jag jätterädd. Jag och den svenska guiden gick sist av vårt sällskap. Bara några meter efter oss två så hör vi ett väldans prassel och får syn på en 2 m lång orm som fort som bara den slingrar sig över stigen precis där vi gått.

Det visar sig att den jagat en råtta som den började äta på. Middagen serverades liksom.  Alla i vår grupp kom och beskådade och fotade ormen medans den under ett långt tag smaskade i sig råttan.

När ormen bara hade en bit svans kvar vågade inte jag stå kvar längre. Kan hända att vår inhemska guide sa vad ormen hette och om den var giftig, men det kommer jag inte ihåg.

Det var både spännande och läskigt att stå och titta på den. Den svenska guiden och jag tyckte dessutom att det var väldigt läskigt att den kom fram precis där vi gått sekunderna innan.

12. Vi tar oss vidare till Vulkanorådet Rincon de la Vieja . Costa Rica

Området är ett aktivt vulkanområde med heta källor och skogen är torrskog. Terrängen är kuperad och bergig. Tidigare har vi ju uppehållit oss i regnskog.

Costa Rica har många olika sorters varierande skillnader i natur, på sin lilla landyta.

En spindelapa med sina långa ben och armar, högt uppe i trädet.

Någon slags insekt.

Nedan :Kapucinapa

10. Hästar på Kuba

Vart man än kom så såg man hästar på Kuba. De använde dem för att transportera sig och att spänna dem framför kärror som de fick dra. Precis så som det en gång i tiden var i Sverige. Det jag dock inte gillade var att man lite varstans såg hästar i en lina som var fastsatt i marken betandes bredvid vägen i vägrenen. Men kanske satte de dem där att beta när de själva var på annat ärende. Får verkligen hoppas att de inte behövde stå där ensamma hela dagar eller på nätterna. Hemma hos farmaren i ett tidigare inlägg fanns det ju hagar.

6. En farmare med häst och kor på Kuba

En rofylld stämning på landet.

Farmaren kom ridande med sin häst och satt av och tog genast upp och tände en cigarr.

På bilderna ser man också en vy över de viktiga sockerrörsodlingarna.

Det stora huset var ett museum där rika sockerbaroner bodde med sina familjer i generationer före revolutionen på Kuba.

Besök på Fredriksdals friluftsmuseum

En dag i mitten av augusti besökte jag Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg. Det är en trevlig plats att besöka med många hus som visar olika hantverk och yrken från förr. Det finns gamla hus och gårdar som man kan gå in i. Där ligger även Fredriksdalsteatern där Nils Poppe och Eva Rydberg haft många teateruppsättningar. 

På Fredriksdals marker betar djur och på ängarna skördas hö. Här samsas åkrar med skog, stad med landsbygd. Markerna sköts på historiskt ekologiskt sätt. Hus i stad och på landsbygd berättar om människor i Sydsverige och tider som flytt.

Fredriksdals huvudbyggnad byggdes 1787 som sommarbostad åt dykeridirektör Fredrik Wilhelm Cöster, en förmögen man i dåtidens Helsingborg. Cöster insåg redan tidigt fördelarna med att bo på landet i stan. När paret Cöster bodde i herrgården under slutet av 1700-talet levde man efter fransk tradition: frun i huset residerade på bottenvåningen medan ovanvåningen tillhörde herrn. Herrgården har i dag stort sett identisk vånings- och rumsindelning som när det stod färdigt 1787.

1797 dog Fredrik Cöster och äldste sonen ärvde Fredriksdal. Han bodde permanent på herrgården och lät även bygga till de två flyglarna: södra och norra flygeln. Herrgården med stall och flygelbyggnader blev en lantegendom under 1800-talet och har under åren bytt ägare flera gånger.

1918 donerades egendomen till Helsingborgs stad av Gisela Trapp, den sista privata ägaren av Fredriksdal. Ett av hennes krav var att Helsingborgs stad skulle skapa ett friluftsmuseum och en botanisk trädgård på området.

Den första bilderna är på Herrgården och därefter bilder med stallbyggnader samt trädgård

Insektshotell på bilden nedan

Kronärtskocka på de två nedanstående bilderna

Bilden nedan är på Lusthuset. Det åttakantiga Lusthuset byggdes omkring 1810 av kommerserådet Peter Möller till hans trädgård vid Norra Strandgatan. Detta år flyttades byggnaden till den Sylwanska trädgården på landborgsbranten, där Slottshagen senare kom att anläggas. Lusthuset flyttades till Fredriksdal 1939.

Tre bilder ner visar Lillarydsgården som är en trelängad gård, som delvis kan dateras till 1600-talets mitt. Gården, som innehåller bostad, loge och stall, kommer från Perstorps socken i Norra Åsbo härad i norra Skåne. Sista bilden visar bikupor från förr.

Bilden nedan visar Ringstorpsmöllan.

Möllan kommer ursprungligen från Ringstorp och var i bruk ända fram till 1914. Det var mjölnaren Nils Sjunnesson och hans släktningar som använde kvarnen.

Ringstorps kvarn flyttades till Fredriksdal mellan åren 1929-1931. Det är en så kallad ”Holländare”, en vanligt förekommande kvarntyp i Skåne. På en holländare är det bara själva hättan som roterar för att vingarna ska stå mot vinden.

Fredriksdals stadskvarter ger en bild av det gamla Helsingborg med sina gårdar, kullerstensgator, smala gränder, verkstäder och affärer. Nedan kommer bilder från staden samt det gamla apoteket 

Nedan kommer lite bilder från Fredriksdals djurbesättning. På Fredriksdal lever lantbruksdjur av raser som inte längre har en naturlig plats i lantbruket och som därför riskerar att utrotas. Sällsynta djur. Allt ifrån kor och hästar till grisar och får. Lantrasdjuren har unika gener och egenskaper som kanske inte kommer till stor nytta i dagens moderna produktion, men som kan komma att spela en viktig roll i framtiden. På Fredriksdal har lantraserna en fristad och bidrar till att utveckla betesmarker och ängar. 

Och så avslutningsvis , foto av Nils Poppe i brons. Nils Poppe blev teaterchef för Fredriksdalsteatern år1966. Poppe drev teatern fram till 1993 och medverkade i alla föreställningarna. I sin sista uppsättning Bröderna Östermans huskors spelade han mot Eva Rydberg som efterträdde Nils Poppe som teaterchef 1994.

All fakta har jag hittat på Fredriksdals hemsida . Klicka på  länken nedan om du vill läsa mer om dem.

https://fredriksdal.se/

 

 

Nyskördade åkrar

När vi var och dressincyklade (se förra inlägget) så fotade jag lite nyskördade åkrar.

Länk till dressincyklingen

https://christinafotograferar.wordpress.com/2018/08/22/dressincykling/