Hallamölla i början på sommaren

Hallamölla är Skånes längsta vattenfall med en fallhöjd på 23 meter.

Fallet är en del av Verkaån, vars lopp är skyddat som natrurreservat. Namnet kommer från den kvarn( mölla enl. danskt/skånskt uttryck) som funnits på platsen sen 1400-talet. Längs ån fanns förr även ett antal små industrianläggningar, såsom färgeri och några mjölkvarnar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hallam%C3%B6lla

Annonser

Önskar alla en trevlig midsommarhelg

Med dessa bilder från mitt arkiv (tidigare inlägg) önskar jag alla mina följare en riktigt trevlig midsommarhelg!!