Varit på Bonsaiutställning och sett vackra små träd

Var på Svenska Bonsaisällskapets  utställning på Limhamn den 7/9. Så imponerad jag blev över alla dessa vackra träd. Min mans bror har hållit på med detta i många år och var med och arrangerade utställningen. Han fick dessutom ett hedersomnämnande (en medalj) för sin tall som jag lägger in som första bild.

För övrigt var det svårt att välja ut några få av alla de träd jag fotade så det blev en del här på bloggen.

Fakta: Bonsai betyder ”planta i skål” men används som beteckning för miniatyrträd och för själva konstformen som sådan.

I Kina runt 1000-talet nyttjades dessa tekniker för att producera estetiska växter, men det var senare i japan det hela utvecklades till en konstform.  Till västvärlden kom bonsai slutet av 1800-talet, men först efter 2:a världskriget som intresset tog fart och utvecklades i USA och på kontinenten.

Det är helt vanliga små sticklingar eller frö som tränats till sina vackra former och som hålls i miniatyrstorlek genom speciell odlingsteknik i kombination med kontrollerad beskärning av rötterna, formlindning och beskärning av växten och sedan plantering i små krukor. Till att börja med använder man vanliga plast- eller lerkrukor. När träden så småningom förfinats planteras de i speciella bonsaikrukor. För en bonsais helhetsintryck är krukan mycket viktig och den väljs alltid till trädet och inte tvärt om.

De ytliga rötterna, eller nebarin, är viktiga för en bonsai. De förankrar trädet i jorden visuellt vilket ger både stabilitet och en känsla av ålder. Rötterna beskärs regelbundet tills de är i den storlek de senare ska vara när trädet ställs i sin permanenta kruka. Det är ett tidskrävande mångårigt arbete. Först då rötterna kommit långt i sin skötsel börjar man forma trädet med hjälp av en brun eloxerad aluminiumtråd.

Dessa träd kan bli många hundra år gamla och går från generation till generation men måste skötas om varje dag.

Vi har fått ett träd av mannens bror som är 17 år gammalt och precis färdigt. Men det måste klippas och hållas nere för annars blir det snart en buske. Det tog 15 år att få ordentliga rötter sedan 2 år att forma det vilket man sedan kan fortsätta med.

Här är en länk till Svenska Bonsaisällskapet som har 300 medlemmar i Sverige. Så inte så många har tålamod med denna tidskrävande men intressanta hobby. De som säljs i blombutiker är INTE äkta och vissnar efter ett tag då de fuskat fram. Jag kan förstå att de äkta träden är mycket dyrbara.  http://www.bonsaisallskapet.se/

2013-09-07 Bonsaiutställning 089 2013-09-07 Bonsaiutställning 053 2013-09-07 Bonsaiutställning 109 2013-09-07 Bonsaiutställning 026 2013-09-07 Bonsaiutställning 051 2013-09-07 Bonsaiutställning 017 2013-09-07 Bonsaiutställning 019 2013-09-07 Bonsaiutställning 028 2013-09-07 Bonsaiutställning 036 2013-09-07 Bonsaiutställning 048 2013-09-07 Bonsaiutställning 044 2013-09-07 Bonsaiutställning 045 2013-09-07 Bonsaiutställning 052 2013-09-07 Bonsaiutställning 057 2013-09-07 Bonsaiutställning 060 2013-09-07 Bonsaiutställning 038 2013-09-07 Bonsaiutställning 054 2013-09-07 Bonsaiutställning 062 2013-09-07 Bonsaiutställning 066 2013-09-07 Bonsaiutställning 082 2013-09-07 Bonsaiutställning 090 2013-09-07 Bonsaiutställning 095 2013-09-07 Bonsaiutställning 097 2013-09-07 Bonsaiutställning 104 2013-09-07 Bonsaiutställning 106 2013-09-07 Bonsaiutställning 108

Bonsai som vi fått av mannens bror

Här kommer några foton taget med macro på ett vackert Bonsaiträd som vi fått av en riktig expert på detta . De man ser i affärerna är oftast fejkade och blir inte så gamla utan dör i förtid. Det tar lång tid och mycket arbete att bygga upp ett Bonsaiträd. Vi är så glada för detta lilla träd men måste pyssla om det varje dag. Det är 20 cm högt från jordytan och står i en kruka på 14 cm  diameter.

Lite fakta som jag hittade på  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bonsai  Gå till sidan om ni vill veta mer hur man gör en Bonsai. Här är lite text om vad det är.

En bonsai formas av den som odlar den enligt vissa stilformer som följs inom denna konstform. Hur lång tid det tar innan man kan kalla det för en bonsai är helt beroende på det material som man utgår från. Stilarna är egentligen bara en vägledning för bonsaiodlaren så att en exakt utformning av trädet kan erhållas och att det slutgiltiga resultatet visar upp den absolut bästa stilen och formen.

De stora bonsaikonstnärerna gör oftast som alla andra stora konstnärer, det vill säga, de bryter reglerna och formar sina träd efter eget estetiskt sinne och kan se den inneboende potentialen som trädet har. För mindre erfarna bonsaiodlare kan denna konstform förenklas genom att följa vissa regler och på det viset få kunskap om hur ett vackert träd utformas.

Bonsaier har alltid bara en framsida, det vill säga, endast en sida som de ska betraktas från. Dessutom är det tänkt att de ska betraktas i ögonhöjd så att effekten av själva miniatyrfenomenet framstår tydligare. Det är alltså utställaren av konstverket som bestämmer om det ska betraktas sittande eller stående. En bonsai kan bli flera hundra år gammal beroende på vilken art det är och tanken är att den skall gå i arv mellan generationerna.

De allra flesta bonsaier ska hållas utomhus. Det innebär att man måste veta hur man ska låta dem tillbringa den kalla vintern. En del inhemska arter (t ex tall, lärkträd och gran) kräver rejäl vintervila i låg temperatur nedgrävda t ex i en rabatt. Sub-tropiska (t ex japansk lönn, Zelkova m fl) kräver vintervila i några plusgrader. Att det är mörkt spelar ingen roll eftersom de har fällt sina blad, men man måste kontrollera att de inte torkar ut helt. En del tropiska och subtropiska arter som olika fikusarter, kinesisk alm, serissa m.fl. kan tas in då temperaturen börjar sjunka på hösten, men de trivs bättre om de då får extra ljus i rätt omfattning och av rätt sort. Det förekommer dock individuella avvikelser och en del kinesiska almar vill absolut ha en vintervila, andra inte. Tropiska växter, som fikus, skall tas in då temperaturen sjunker närmare 15 °C då de inte klarar att stå ute under vintern.2013-07-12 Falsterbo Horseshowe 2 010 2013-07-12 Falsterbo Horseshowe 2 003 2013-07-12 Falsterbo Horseshowe 2 007