Öresundsbron på nära håll

När vi var på segeltur med T/S Helene ( se gärna föregående inlägg på båten) seglade vi under Öresundsbron och fick se den på riktigt nära håll. Att den var bemannad hade jag ingen aning om men det stod folk i en byggnad som hängde under den.Vad de gjorde vet jag inte. Kul att fått se både tåg och biltrafiken på så nära håll. 

Det var svårt att fota i det skarpa ljuset  som det var ute på havet. Dessutom skiftade ljuset en hel del hela tiden. Fotona är helt ok men ni kan i alla fall se lite av konstruktionen. 

LITE FAKTA:

Bygget av bron påbörjades den 18 Oktober 1995. Förbindelsen invigdes den 1 juli 2000 av kung Carl XVI Gustav av Sverige och drottning Margrethe II av Danmark.  Bron kostade drygt 20 miljarder kronor. Man tror att bron ska vara betald 2030.

Öresundsbron är en 15,9 km lång fast förbindelse över och under Öresund, mellan Malmö och Köpenhamn.

De omkring 4 km närmast Danmark utgörs av en tunnel, eftersom spannet på en högbro hade varit en fara för flygtrafiken vid  Kastrups flygplats. Som övergång från bro till tunnel tillskapades ön Pepparholm med en längd av cirka 4 km.

Förbindelsen består av motorväg och dubbelspårig järnväg. Motorvägen utgör en del av E20 och järnvägen en del av Öresundsbanan. Den genomsnittliga trafikmängden 2014 var cirka 20 000 fordon och 33 000 tågpassagerare per dygn.

Bron satte direkt fart på utvecklingen och i dag är Öresundsregionen en av Europas mest dynamiska tillväxtregioner.

Öresundsbron har gett människor på båda sidor av sundet nya möjligheter till boende, jobb och studier. Med bil tar det drygt tio minuter över Öresund, med tåg går det ännu snabbare. För Sverige är bron även en viktig länk till kontinenten.

För den som är intresserad finns mer fakta att läsa på den här länken nedan

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96resundsf%C3%B6rbindelsen