Kvarnen i Fiskebäckskil. Sista inlägget från Bohuslän

Denna intressanta historia har jag hämtat från Föreningen Sjöstjärnan Fiskebäcksskil. Länk till dem finns under texten.

Denna kvarn byggdes 1854-55 av mjölnaren Per Olsson.

1864 såldes den till skepparen och redaren Amandus Bengtsson som anställde ”Mjölnar-Hinrik”, Johan Henrik Nilsson för att sköta kvarnen. Han var en känd och omtalad person med många järn i elden: mjölnare, snickare, likkisttillverkare, byggmästare och donator till Fiskebäckskils fattiga.

Hans bror Carl August fick efter en tid överta mjölnaresysslan. År 1878 köpte han kvarnen av Amandus Bengtsson. Han fick dock inte vara kvarnägare länge – redan 1883 dog han endast 35 år gammal. Hans hustru Olivia fortsatte att driva kvarnen med hjälp av Johan Petter Adolfsson. Denne dog dock 1895, 33 år gammal. Efter Johan Petters död hade Olivia ej någon inneboende mjölnare, men troligen har hon ändå lejt hjälp eftersom kvarnen var i drift till omkring 1905. Möjligen var det ”Mjölnar-Hinrik” som återgått till sysslan.

Den 9 september 1913 sålde Olivia kvarnen till ideella Föreningen Sjöstjärnan som sedan dess äger och förvaltar kvarnen som kulturminnesmärke. Den här typen av kvarn kallas holländare. Denna kvarn var en tullkvarn. Noggranna protokoll från 1855 och 1856 visar hur stor årlig grundlega (skatt till kronan) som ska erläggas samt en lista på personer som vill utnyttja kvarnen, alltså underlag för verksamheten, liksom kvarnens mått. Kvarnen skattelades efter beräknat antal tunnor råg, korn, havre och vete resp. blandsäd.
Den äldsta uppgiften om en väderkvarn på den här platsen finns i 1773 års kvarn- och mjölnarelängd.

Kvarnen här på Kvarnberget är ett kännemärke för Fiskebäckskil och viktig att bevara för framtiden. Detta kräver underhåll och kvarnen tjärstryks löpande och vingarna vrids.

 

Källa : Föreningen Sjöstjärnan Fiskebäcksskil

https://www.hembygd.se/sjostjarnan/page/16472


2016-08-15-bohuslan-067
2016-08-15-bohuslan-0772016-08-15-bohuslan-070 2016-08-15-bohuslan-066

Härliga Fiskebäckskil

 Historia

Fiskebäckskil sett från Östersidan, omkr. 1900
Fiskebäckskil å Skaftöland är ett af de äldste Fisklägen, hwars kyrka fordom stått wid Oxwik, men derefter blifwit flyttad till en höjd å GymnasiiHemmanet Fiskebäcks ägor. Tiden då sådant skett är icke känd. -Folkmängden utgör 675 personer, som hafwa lifsuppehället dels med fragtfart på In- och Utrikes Orter och med fiske. Här finnes 11 större och mindre fiskbåter, å hwilka år 1821 fångades 819 wålor Långor och 917 wålor Torsk. Stället är ett af de snyggare i sitt slag, och större delen af folket bildadt. 143 Manhus utom de å östersidan finnas här.
— Ur ”Försök till Beskrifning öfwer Orousts och Tjörns Häraders Fögderier uti Götheborgs- och Bohus-Län”, Johan Fredrik Hellberg, 1824

Samhället har sedan 1500-talet vuxit fram som fiskelägeSkaftölandet, på västra sidan av en djupt inskuren havsvik (”kil” på gammal bohuslänska). På östra sidan av samma vik ligger fiskeläget Östersidan, som uppstod som ett ”systersamhälle” till Fiskebäckskil och nu är en del av tätbebyggelsen.

Under det expansiva 1800-talet omvandlades det till ett burget skepparsamhälle, med Bohusläns största fraktflotta. När lönsamheten minskade inom skeppsfrakten började man inrikta sig på det framväxande badortslivet, och samhället har under 1900-talet alltmer blivit en renodlad sommarort.2016-08-15-mobil-augusti-2016-007 2016-08-15-bohuslan-008 2016-08-15-bohuslan-009 2016-08-15-bohuslan-023 2016-08-15-bohuslan-026 2016-08-15-bohuslan-034 2016-08-15-bohuslan-069 2016-08-15-bohuslan-072 2016-08-15-bohuslan-089

Promenad bland gränderna i Fiskebäckskil

Här i Fiskebäckskil i Bohuslän hyrde vi vår stuga i en vecka i slutet av augusti. Vi strosade runt en hel del i de mysiga gränderna.

SKAFTÖ, GRUNDSUND Fiskebäckskil

Historia

Under 1500-talets rika sillperiod grundades här ett fiskeläge, som så småningom utvecklades till att bli ett av Sveriges förnämsta skepparsamhällen. Då fraktfarten på segelfartyg mattades av i slutet av 1800-talet blev Fiskebäckskil en populär badort och societetslivet blomstrade på Fiskebäckskils Hafskuranstalt från 1870-talet, nuvarande Gullmarsstrand. Idag är samhället ett pittoreskt sommarparadis.

Kultur och sevärdheter

Om man strosar längs Kaptensgatan som slingrar sig genom samhället, utforskar alla små gångstigar och trappor, ser man spåren av de olika epokerna: längst ner de små fiskarstugorna med gaveln mot vattnet, högre upp de ståtliga kaptenshusen och så badgäströrelsens arkitektur med mycken snickarglädje på glasverandor och balkonger. Två kända konstnärer härstammar från orten, Olle Skogman och framför allt Carl Wilhelmson, vars ståtliga sommarvilla med ateljé tronar högt uppe på berget.

Lyckans Slip är en av Bohusläns populäraste gästhamnar. Tennisanläggningen har arrangerat tre SM, mest känt är Björn Borgs första SM-tecken. Sven Lovéns centrum för marina vetenskaper ligger i Kristineberg, ett av världens första havslaboratorier.2016-08-15-mobil-augusti-2016-005 2016-08-15-bohuslan-024 2016-08-15-bohuslan-027 2016-08-15-bohuslan-028 2016-08-15-bohuslan-030 2016-08-15-bohuslan-033 2016-08-15-mobil-augusti-2016-004

Solnedgång från bänken i Fiskebäckskil östra

Vi hyrde en liten stuga på Fiskebäckskils östra sida i Bohuslän i slutet av augusti. På berget ovanför stugan stod en bänk nerborrad. Därifrån hade man en underbar utsikt av solnedgången. Tänk: tyst, lugnt och bara njutning av landskapet. Där kunde man sitta länge. Lite störigt bara att flaggstången kommit med på en del bilder. Men men……2016-08-18-lilla-kameran-gotebor-o-filminspelning-0252016-08-18-lilla-kameran-gotebor-o-filminspelning-0132016-08-18-lilla-kameran-gotebor-o-filminspelning-0142016-08-18-lilla-kameran-gotebor-o-filminspelning-0152016-08-18-lilla-kameran-gotebor-o-filminspelning-0162016-08-18-lilla-kameran-gotebor-o-filminspelning-0192016-08-18-lilla-kameran-gotebor-o-filminspelning-024