Förälskad i sköldpaddor på Sri Lanka

En dag besökte vi en sköldpaddsfarm. Sköldpaddsfarmen drevs av volontärer som med hjälp av donationer,  gjorde allt för att sköldpaddorna inte skulle utrotas. Dels åt man förr sköldpadda och använde även skalet till att göra souvenirer.   Sri Lanka är idag stränga enligt lagen att det är förbjudet.

Så kär jag blev i alla sköldpaddsbebisar och vuxna sköldpaddor. Vi fick hålla dem (både bebisar och större) och jag kände mig riktigt förälskad. På den sköldpaddsfarmen skulle jag kunnat jobba.

Volontärerna grävde upp äggen från stranden och tog dem till farmen för att gräva ner dem där så att äggen skulle kläckas i lugn och ro. När ungarna var kläckta fick de vara kvar i de konstgjorda sandhögarna tills de var stora nog att släppas ner i bassänger. Där fick de växa till sig innan de togs tillbaka till havet för att släppas i.  Jag missade tyvärr att fota äggen men vi fick känna på dem. De kändes mjuka och var stora som en pingpongboll. Vi fick se både stora vuxna och små bebissköldpaddor. Där var de som skulle släppas ut i havet och de som var skadade och aldrig kunde släppas tillbaka. Några hade fastnat i fisklinor och var av med t.e.x ett eller flera ben. Utan ben kan de inte klara sig i havet då sköldpaddans ben är omvandlade till simfötter. Vi såg även den sällsynta sköldpaddsarten albino.

Nedan lite fakta från  http://www.wwf.se/wwfs-arbete/arter/1568458-havsskoldpaddor

Det finns 7 sorters havsköldpaddor.  Två av de sju arterna är klassad som akut hotad, två är klassade som starkt hotade och ytterligare två är klassade som sårbara enligt Internationella naturvårdsunionen en ej klassad i dagsläget på grund av otillräcklig data. Internationell handel av olika produkter som till exempel sköldpaddsskal, skinn och fett från karettsköldpadda, grön havssköldpadda och sydlig bastardsköldpadda äger fortfarande rum trots att detta är olagligt och att samtliga havssköldpaddor är listade i CITES. (Convention of International Trade in Endangered Species)

Havsköldpaddor tillbringar större delen av livet i havet. De förekommer främst i varma tropiska och subtropiska hav, men vissa arter lever även i tempererade vatten. Hanarna lämnar aldrig havet och honorna kommer endast upp på land för att lägga ägg på lämpliga sandstränder.

Det tar flera decennier innan en havssköldpadda når könsmogen ålder. Havssköldpaddor kan lägga hundratals ägg per säsong. Dock överlever bara ungefär en per 1 000 havssköldpaddor till vuxen ålder.När äggen väl kläcks är det dags för de små havssköldpaddorna att raskt ta sig ner till havet och vidare ut till öppet hav för att söka föda och skydd. Vägen ner till havet kantas av många faror och hot; både naturliga och mänskliga.Cirkeln fullbordas slutligen då havssköldpaddan når könsmogen ålder och återvänder tillbaka för att lägga ägg på den strand där den själv föddes.

I dagsläget är det människan som utgör det största hotet främst genom fiske som bifångst, miljöförstöring, föroreningar och strandnära bebyggelse. Jakt på både vuxna och unga havssköldpaddor samt deras ägg leder till kraftigt minskade populationer över hela världen. Forskare uppskattar att det årligen dödas mer än 30,000 gröna havssköldpaddor olagligt i Baja Kalifornien och fler än 50,000 havssköldpaddor dödas i Sydostasien och södra delen av Stilla havet varje år.Nedan Albino