Besök på Fredriksdals friluftsmuseum

En dag i mitten av augusti besökte jag Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg. Det är en trevlig plats att besöka med många hus som visar olika hantverk och yrken från förr. Det finns gamla hus och gårdar som man kan gå in i. Där ligger även Fredriksdalsteatern där Nils Poppe och Eva Rydberg haft många teateruppsättningar. 

På Fredriksdals marker betar djur och på ängarna skördas hö. Här samsas åkrar med skog, stad med landsbygd. Markerna sköts på historiskt ekologiskt sätt. Hus i stad och på landsbygd berättar om människor i Sydsverige och tider som flytt.

Fredriksdals huvudbyggnad byggdes 1787 som sommarbostad åt dykeridirektör Fredrik Wilhelm Cöster, en förmögen man i dåtidens Helsingborg. Cöster insåg redan tidigt fördelarna med att bo på landet i stan. När paret Cöster bodde i herrgården under slutet av 1700-talet levde man efter fransk tradition: frun i huset residerade på bottenvåningen medan ovanvåningen tillhörde herrn. Herrgården har i dag stort sett identisk vånings- och rumsindelning som när det stod färdigt 1787.

1797 dog Fredrik Cöster och äldste sonen ärvde Fredriksdal. Han bodde permanent på herrgården och lät även bygga till de två flyglarna: södra och norra flygeln. Herrgården med stall och flygelbyggnader blev en lantegendom under 1800-talet och har under åren bytt ägare flera gånger.

1918 donerades egendomen till Helsingborgs stad av Gisela Trapp, den sista privata ägaren av Fredriksdal. Ett av hennes krav var att Helsingborgs stad skulle skapa ett friluftsmuseum och en botanisk trädgård på området.

Den första bilderna är på Herrgården och därefter bilder med stallbyggnader samt trädgård

Insektshotell på bilden nedan

Kronärtskocka på de två nedanstående bilderna

Bilden nedan är på Lusthuset. Det åttakantiga Lusthuset byggdes omkring 1810 av kommerserådet Peter Möller till hans trädgård vid Norra Strandgatan. Detta år flyttades byggnaden till den Sylwanska trädgården på landborgsbranten, där Slottshagen senare kom att anläggas. Lusthuset flyttades till Fredriksdal 1939.

Tre bilder ner visar Lillarydsgården som är en trelängad gård, som delvis kan dateras till 1600-talets mitt. Gården, som innehåller bostad, loge och stall, kommer från Perstorps socken i Norra Åsbo härad i norra Skåne. Sista bilden visar bikupor från förr.

Bilden nedan visar Ringstorpsmöllan.

Möllan kommer ursprungligen från Ringstorp och var i bruk ända fram till 1914. Det var mjölnaren Nils Sjunnesson och hans släktningar som använde kvarnen.

Ringstorps kvarn flyttades till Fredriksdal mellan åren 1929-1931. Det är en så kallad ”Holländare”, en vanligt förekommande kvarntyp i Skåne. På en holländare är det bara själva hättan som roterar för att vingarna ska stå mot vinden.

Fredriksdals stadskvarter ger en bild av det gamla Helsingborg med sina gårdar, kullerstensgator, smala gränder, verkstäder och affärer. Nedan kommer bilder från staden samt det gamla apoteket 

Nedan kommer lite bilder från Fredriksdals djurbesättning. På Fredriksdal lever lantbruksdjur av raser som inte längre har en naturlig plats i lantbruket och som därför riskerar att utrotas. Sällsynta djur. Allt ifrån kor och hästar till grisar och får. Lantrasdjuren har unika gener och egenskaper som kanske inte kommer till stor nytta i dagens moderna produktion, men som kan komma att spela en viktig roll i framtiden. På Fredriksdal har lantraserna en fristad och bidrar till att utveckla betesmarker och ängar. 

Och så avslutningsvis , foto av Nils Poppe i brons. Nils Poppe blev teaterchef för Fredriksdalsteatern år1966. Poppe drev teatern fram till 1993 och medverkade i alla föreställningarna. I sin sista uppsättning Bröderna Östermans huskors spelade han mot Eva Rydberg som efterträdde Nils Poppe som teaterchef 1994.

All fakta har jag hittat på Fredriksdals hemsida . Klicka på  länken nedan om du vill läsa mer om dem.

https://fredriksdal.se/