Auschwitz och Birkenau 3 sista inlägget

Lägger nu  in bilder från Birkenau som byggdes då inte Auschwitz räckte till. På bilderna växer gräs vilket bara bestod av  enbart jord när fångarna bodde där.

Har lagt in foton på baracker där folk bodde som packade sardiner med mängder av fångar i varje ”säng”. Många var döda och fick bäras ut varje morgon. Barackerna var otäta och fångarna fick uthärda både 30 graders värme och 30 graders kyla. B Toaletterna  med hål på en lång rad fick man besöka 2 ggr /dag en kort stund. Naturligtvis inget papper.

När kvinnorna hade mens brukade SS soldaterna roa i sig med att skicka hundarna på kvinnorna. Väldigt makabert.

Kändes tagande att gå vid järnvägs och selekteringsrampen där så många människor stigit av tåget. De kom i boskapsvagnar på 25 m2 100-150 personer stående. Många dog ståendes under färden.

De flesta sorterades rakt in i gaskamrarna utan registrering när Birkenau öppnats. Då hade judeutrotningen startat på löpande band och det skulle gå fort. Bara de arbetsföra fick leva ”lite till , tills de uträttat vad det förväntades av dem” .  Många makabra medicinska experiment utfördes både på barn och vuxna.

Det var obehagligt att gå upp i det höga vakttornet vid ingången där man visste att okänsliga SS vakter befunnit sig. Tog lite foton där uppe i från.

Guiden berättade det som jag länkat in här nedan läs gärna det. Klicka gärna in på mina inlägg 1 och 2 också från Auschwitz -Birkenau.

Auschwitz II – Birkenau    

källa http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager/auschwitz-birkenau

I oktober 1941 upprättades ytterligare ett lägerområde, tre kilometer från huvudlägret. Det fick namnet Auschwitz II eller Birkenau, uppkallat efter den polska byn Brzezinka där det byggdes. Birkenau var stadens namn på tyska. Lägret fungerade som förintelseläger, med fyra större gaskammare och krematorium.

Birkenau byggdes hela tiden ut och blev det största lägerområdet, med över 250 baracker och byggnader. Auschwitz I och II (Birkenau) drevs av SS, med Rudolf Höss som kommendant. Den största andelen av fångarna var judar, som kom från alla de tyskkontrollerade länderna. I början av 1943 inrättades en särskild lägerdel för romer. Dit deporterades omkring 23 000 romer.

Från och med 1942 blev Auschwitz-Birkenau centrum för utrotningen av Europas judar. Omkring 200 000 judar deporterades under 1942 till lägret, omkring 270 000 under 1943 och över 600 000 under 1944. Vissa perioder anlände godståg fullastade med judar så gott som dagligen. Ibland kom flera tåg per dag. Mer än 80 procent av alla judar som kom till Auschwitz-Birkenau blev aldrig inregistrerade i lägret, utan fördes direkt till gaskamrarna.

Vid ankomsten till lägret fick fångarna genomgå en selektion. De som ansågs arbetsföra valdes ut till slavarbetare, medan de resterande sändes till gaskamrarna. Där fick de klä av sig och lämna ifrån sig sina ägodelar, under förevändning att de skulle duscha. Därefter fördes de in i gaskamrarna. När dörrarna hade slagit igen släcktes ljuset och behållare med giftgasen zyklon-B tömdes ner genom öppningar i taket. Efter varje avrättning fick en särskild arbetsgrupp med fångar, det så kallade Sonderkommando, bära ut de döda kropparna och bränna dem i krematoriumen.

Medicinska experiment på fångarna

I början av 1943 blev SS-läkaren Joseph Mengele chefsläkare i Auschwitz-Birkenau. Mengele valde ut fångar, framför allt judar och romer, som han utförde fruktansvärda ”medicinska” experiment på. De injicerades med olika smittoämnen och gifter, steriliserades på de mest makabra sätt, fick kroppsdelar amputerade, ögonen bortfrätta med syra och mycket, mycket mer.

En stor del av Mengeles offer var barn. Han var särskilt intresserad av att experemintera med tvillingar i yngre åldrar. De flesta av Mengeles offer dog under experimenten eller avrättades efteråt.

2014-08-05 Krakow 2014 160 2014-08-05 Krakow 2014 204 2014-08-05 Krakow 2014 202 2014-08-05 Krakow 2014 201 2014-08-05 Krakow 2014 200 2014-08-05 Krakow 2014 188 2014-08-05 Krakow 2014 190 2014-08-05 Krakow 2014 193 2014-08-05 Krakow 2014 197 2014-08-05 Krakow 2014 199 2014-08-05 Krakow 2014 185 2014-08-05 Krakow 2014 183 2014-08-05 Krakow 2014 180 2014-08-05 Krakow 2014 179 2014-08-05 Krakow 2014 177 2014-08-05 Krakow 2014 162 2014-08-05 Krakow 2014 166 2014-08-05 Krakow 2014 170 2014-08-05 Krakow 2014 174 2014-08-05 Krakow 2014 176 2014-08-05 Krakow 2014 159 2014-08-05 Krakow 2014 149 2014-08-05 Krakow 2014 043 2014-08-05 Krakow 2014 042 2014-08-05 Krakow 2014 040 2014-08-05 Krakow 2014 027 2014-08-05 Krakow 2014 030 2014-08-05 Krakow 2014 034 2014-08-05 Krakow 2014 037 2014-08-05 Krakow 2014 039 2014-08-05 Krakow 2014 011 2014-08-05 Krakow 2014 205

 

Auschwitz och Birkenau 2

Här kommer fler inlägg från det mycket berörande besöket från Auschwitz Birkenau.  Mer historik i mitt förra inlägg nr I

Jag blir fortfarande lika tagen av detta varje gång jag kollar/gallrar bland mina bilder och skriver om detta. Men känner att jag vill dela med mig så jag kommer att göra fler inlägg.

Det hemska är att världen fortfarande är lika ond. Det skrämmer.

Här är bilder på saker som judarna hade med sig från glasögon till rakborstar, skor, resväskor  mm som de togs ifrån. Proteserna är ju helt klart från de sjuka som skickades direkt till gaskamrarna .

Barn under 10 år, gamla och de som var sjuka fördes direkt till gaskamrarna medans de som var arbetsföra skickades till fångbarackerna och sattes sedan i hårt arbete tills de inte orkade mer och avrättades på olika sätt , sköts injicerades, gaskammaren eller dog av svält och utmattning.

Från början tog man bilder på alla och de fick ett nummer. Sedan var det för tidsödande så man tatuerade in nummer på varje fånge i stället. Allt dokumenteras och fördes register på av vakterna.

Man fick inte fota med blixt inne i själva museet  och inte alls i de utrymmen som tex förvarades hår som klippts av fångarna och de som avrättades direkt. Förstår varför, för det var makabert att se. Går inte att tänka sig in i och jag kan ju inte heller visa det på foto. Av håret fick fångarna göra ett slags garn och tråd så de kunde laga SS soldaternas kläder.

Fångkällaren fick inte heller fotograferas. Där var murade celler som var så smala att fångarna bara kunde stå upp i dem. Hålor som fångarna fick krypa in i och endast kunde sitta på huk i utan att kunna sträcka ut benen. Påfunden av tortyriska straff var oändliga av SS soldaterna.

Men allt som gjordes, klippa av hår, bygga baracker, mm fick fångarna göra själva. SS soldaterna befattade sig inte med sådant. De utsåg ledare bland fångarna och fick kommendera fångarna att utföra det som SS soldaterna befallde om.

Bland dessa bilder ses också gaskammaren på Auchwitz. Ett hål i taket där man släppte in giftet.  Burkar på giftet visar jag via 2 bilder varav en syns de giftiga kornen.

Innan man kommit på detta med giftgasen Zyklon-B gas användes lastbilar som man släppte in avgaser ifrån och från början avrättades (sköts) fångarna mot den vägg som jag fotat  där man satt blommor framför.

Senare när Birkenau byggdes gjorde man stora gaskammare där som vid uppbrottet sedan förstördes.  Första gången man provade med Zyklon-B gas var inte gaskammaren tillräckligt tät så det tog flera dygn innan fångarna dog.

Efter gasningen/avrättningen  så brände man liken, så på hela Birkenau är det fullt med aska i marken. Man använde sig  från början av massgravar. Påhittigheten för att få mer effektivitet var stor.

Bilderna från Asuchwitch gaskammare visar rummet där de gasades samt gallerfönster och hänglås på dörren.

De fotade  bilderna/tavlorna är målade av fångar som överlevde som  dokumenterar hur de hade det.

Några fotografier är också tagna när man hittade de överlevande och de fotograferade jag av.

2014-08-05 Krakow 2014 048 2014-08-05 Krakow 2014 051 2014-08-05 Krakow 2014 056 2014-08-05 Krakow 2014 061 2014-08-05 Krakow 2014 064 2014-08-05 Krakow 2014 067 2014-08-05 Krakow 2014 070 2014-08-05 Krakow 2014 072 2014-08-05 Krakow 2014 074 2014-08-05 Krakow 2014 077 2014-08-05 Krakow 2014 078 2014-08-05 Krakow 2014 079 2014-08-05 Krakow 2014 081 2014-08-05 Krakow 2014 082 2014-08-05 Krakow 2014 083 2014-08-05 Krakow 2014 084 2014-08-05 Krakow 2014 085 2014-08-05 Krakow 2014 086 2014-08-05 Krakow 2014 090 2014-08-05 Krakow 2014 093 2014-08-05 Krakow 2014 094 2014-08-05 Krakow 2014 095 2014-08-05 Krakow 2014 097 2014-08-05 Krakow 2014 098 2014-08-05 Krakow 2014 101 2014-08-05 Krakow 2014 102 2014-08-05 Krakow 2014 137 2014-08-05 Krakow 2014 138 2014-08-05 Krakow 2014 139 2014-08-05 Krakow 2014 140 2014-08-05 Krakow 2014 141 2014-08-05 Krakow 2014 1422014-08-05 Krakow 2014 114

 

Auschwitz och Birkenau 1

Var nyligen i Krakow och då var det ju ett måste att besöka

Auschwitz och Birkenau.

Var en stark upplevelse som jag gärna vill dela med mig. Har

tagit tid att lägga in detta och kollat bilderna för det var en

sådan jobbig upplevelse som stärktes när jag kom hem och

hade smält detta och tittat på mina bilder.

Tyvärr pågår ju liknande fortfarande ute i världen. Att

människan aldrig lär sig.

 

Fick veta enormt mycket på den guidade rundturen i både

Asuchwitz och Birkenau. Förfärliga berättelser som inte går

att återge. Därför har jag tagit denna fakta från nedanstående

länk.

Mina bilder kommer efter texten.

Lägger in ännu  fler bilder i nästa inlägg.

 

Auschwitz-Birkenau   faktan tagen från

http://sv.wikipedia.org/wiki/Auschwitz .

 

KZ Auschwitz var det största av Nazitysklands koncentrations– och förintelseläger. Lägret var verksamt från 1940 till januari 1945.

Auschwitz bestod av tre huvudläger: Auschwitz I, koncentrationsläger och lägrens administrativa centrum; Auschwitz II-Birkenau, koncentrations- och förintelseläger; Auschwitz III-Monowitzarbetsläger med bland annat fabriken IG Farben. Omkring 1,3 miljoner personer deporterades till Auschwitz, av dessa dog 1,1 miljoner i lägret. Nittio procent av dem var judar. De övriga var polacker, romer, sovjetiska krigsfångar och personer av annan nationalitet.

Bland de första aktioner nazisterna genomförde i Polen 1939/1940 var att fängsla polska akademiker och att föra samman judar i getton.

Generalplan Ost som utarbetades i olika omgångar mellan 1939 och 1942 var en hemlig plan för den tyska kolonialiseringen av Östeuropa. Planen innehöll bland annat riktlinjer för etnisk rensning – alla judar, romer och polacker i området skulle fördrivas. Judar och romer skulle avlägsnas, polacker och andra folkgrupper skulle användas som slavarbetare.

KZ Auschwitz inrättades i gamla polska armébaracker under våren 1940 av den tyska polisen när alla fängelser i Generalguvernementet blivit överfulla (av framför allt polska oppositionella). I mars 1941 besöktes lägret av Heinrich Himmler som några månader senare beordrade att det skulle byggas ut för att kunna ta emot mer slavarbetskraft och fler judar. När SS:s arkitekter 1942 utförde ritningarna för Auschwitz-Birkenau innefattade det 600 byggnader. Vid krigsslutet 1945 hade drygt 300 av dem uppförts.

KZ Auschwitz kan sägas ha två perioder:

Från 1940 till sommaren 1942. Under denna tid var Auschwitz framför allt ett koncentrations- och arbetsläger för polacker, sovjetiska krigsfångar och judar. Ingen storskaligt systematiskt mördande pågick; fångar avled av svält, hårt arbete, vid dödsskjutningar och av injektioner. Lägerfångarna användes som arbetskraft vid byggprojekt, industrier och jordbruk knutna till lägret.

Från sommaren 1942 till och med 1944. Lägret blir nu även ett förintelseläger för utrotandet av Europas judar. Lägrets olika delar får specialiserade funktioner som 1943 organiseras i tre enheter

  1. Auschwitz I, det ursprungliga koncentrationslägret; platsen fungerade som ett administrativt centrum för hela komplexet; byggnaderna var tidigare kaserner för den polska armén och tusentals polskaintellektuella och sovjetiska krigsfångar mördades här.
  2. Auschwitz II, omfattandeBirkenau och satellitläger med jordbruk. Detta läger var förintelselägret där gaskamrar och krematorier installerades och det systematiska mördandet av judar utförs. Auschwitz II var även lägret där ”reservarbetskraft” hölls internerad. Här fanns också mellan 1942 och 1944 ett ”Zigenarläger”. I Auschwitz-Birkenau mördades större delen av de cirka en miljon judar, 74 000 polacker och 20 000 romer som dog i Auschwitz.
  3. Auschwitz III(Monowitz), var ett arbetsläger som byggts upp med företaget IG Farben för gummifabriken Buna-Werke. Lägret försåg även fabriker underställda Auschwitz i regionerna Schlesien, Böhmen och Mähren med arbetskraft.

Gaskamrarna

I augusti och september 1941 gjordes de första experimenten med gas – flera tåglaster med sovjetiska krigsfångar avrättades medZyklon B-gas i huvudlägret i Auschwitz i Block nr 11. Några månader senare, i början av 1942, börjar man använda två provisoriska gaskamrar i Birkenau med kapacitet för cirka tusen personer. Offrens kroppar kastades i massgravar som sedan brändes. På våren 1943 ersätts de provisoriska gaskamrarna med fyra nybyggda gaskamrar med förbränningsugnar (krematorier). Dessa hade en kapacitet på 4 416 personer per dygn enligt officiella källor. Kapaciteten kunde ökas till 8 000 per dygn genom att kremeringstiden förkortades. Från och med 1942 mördades de flesta av lägrets offer genom gasning.

Selektionerna

Selektion innebar att de som anlände till Auschwitz vid ankomsten delades upp i olika grupper. Först skildes män och kvinnor åt, därefter skildes de ”arbetsdugliga” från de som inte ansågs ”arbetsdugliga”. Svaga, sjuka, gamla och barn, men även andra, sorterades ut som icke dugliga. Dessa fördes direkt till gaskamrarna.[10] De som sändes till gaskamrarna registrerades inte, de fick inget fångnummer. Icke-judiska fångar gick inte igenom selektion, i regel registrerades de alla.[9]Man vet inte precis hur många mördades i Auschwitz-Birkenau för ca 75 % av de nyanlända judarna fördes omedelbart till gaskamrarna.

De första gasningarna av fångar ägde rum den 3 september 1941 i Auschwitz I. SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch testade Zyklon B, och under hans befäl mördas 600 ryska krigsfångar samt 250 sjuka interner.

I oktober 1941 kom omkring 10 000 sovjetiska krigsfångar till Auschwitz I. Himmler informerade i slutet av januari 1942 inspektören för koncentrationslägren, Richard Glücks, att cirka 100 000 judar och cirka 50 000 judinnor skulle deporteras som tvångsarbetskraft från Tyskland till Auschwitzoch 982 judar anlände i mitten av februari 1942 för att direkt efter ankomsten mördas i lägrets gaskamrar.

 

Under 1942 kom de första transporterna av judar från andra länder, från Slovakien, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Jugoslavien, Böhmen-Mähren (Theresienstadt) och Norge. År 1943 följde transporter från Grekland och Italien.[13] Den 29 januari 1943 beslutade Reichssicherheitshauptamt att samtliga romer i Tyskland, Österrike och riksprotektoratet Böhmen och Mähren skall deporteras till Auschwitz. 23 000 interneras i det så kallade Zigenarfamiljelägret i Birkenau. 1944 gasas 5 600 av dem ihjäl, de övriga dör av svält och sjukdom.(Se artikeln Porajmos).

Under sommaren 1944 nåddes kulmen på mördandet när omkring en halv miljon ungerska judar ankommer till Birkenau. Tre till fyra tågtransporter anlände varje dag med mellan 3 000 och 3 500 människor. Av dessa togs en tiondel ut till arbete medan de övriga fördes direkt till krematorierna.[14] Den 2 november 1944 avbröts massmorden i Auschwitz-Birkenau. Den sista transporten av judar anlände den 5 januari 1945 från Berlin. Dagen därpå hängdes fyra judiska kvinnor, efter att de hade anklagats för att smuggla in sprängmedel i lägret.

Under sommaren 1944 tränger Röda Armén genom Vitryssland och når under hösten Warszawa. Himmler ger då order om att Auschwitz och andra läger i öst ska evakueras. Evakueringen av Auschwitz inleds den 18 januari 1945.De flesta av de 66 020 fångar som fanns i lägret tvingades marschera i så kallade dödsmarscher i riktning mot Tyskland, med koncentrationslägren Gross-RosenBergen-Belsen och Buchenwald som mål. Tusentals fångar sköts längs vägen eller dog av utmattning. [15]

De fångar som fanns kvar i Auschwitz var för sjuka för att kunna delta i evakueringen. Den 27 januari 1945 befriade allierade trupper, det vill säga Röda armén under ledning avmarskalk Ivan Konjev, de som fanns kvar, vilket var sammanlagt 7 000 fångar. SS-soldaterna i lägret hade då försökt förstöra alla bevis för Förintelsen; bränt arkiv och sprängtgaskamrarna och krematorierna, för att därefter fly därifrån.

Antal fångar och dödsoffer

I Auschwitz internerades och mördades judar och romer från så gott som hela Europa, polacker, sovjetiska krigsfångar och ett mindre antal tjecker, vitryssar, jugoslaver, fransmän, österrikare och tyskar.

  • Av de cirka 1 100 000judar som deporterades till Auschwitz dog omkring en miljon.
  • Mellan 140 000 och 150 000polacker internerades i Auschwitz, av dessa avled omkring 75 000.
  • 23 000romer fanns i ”Zigenarfamiljelägret” i Birkenau. Cirka 20 000 av dem dog.
  • Hösten 1941 kom 10 000sovjetiska krigsfångar till Auschwitz, efter fem månader hade 9 000 avlidit av svält eller dödats. Vid krigsslutet internerades fler krigsfångar. Det uppskattas att omkring 15 000 sovjetiska krigsfångar dog i Auschwitz.
  • Förutom judar, romer, polacker och krigsfångar fanns omkring 25 000 personer av annan nationalitet i lägren. 10 000 till 15 000 av dem avled.

Det beräknas att nazisterna under sina 12 år vid makten dödade mellan 5,6 miljoner[1] och 6,3 miljoner judar varav cirka 2,9 miljoner i förintelseläger där många mördades i gaskammare eller dog på grund av misshandelsvältsjukdomar och hårt arbete. I siffrorna 5,6 – 6,3 miljoner ingår också de cirka en och en halv miljon judar som arkebuserades av bland annat de mobila insatsstyrkorna, Einsatzgruppen, på östfronten och de runt 800 000 som dog till följd av gettoiseringen

 

I de nazistiska koncentrationslägren användes ett system med triangelformade märken för att märka och identifiera fångarnaenligt en kategoriindelning som användes av SS.

Märkena var av tyg och syddes fast på internernas kläder. Grundsymbolen triangeln fanns i flera färger och kombinationer som markerade vilken ras eller politiskt eller kriminell kategori fången tillhörde. Kategorierna hade sammanställts efter SS:s indelning av rikets fiender. (SS hade kontrollen över de tyska koncentrationslägren.) Förutom tygtriangeln fick varje fånge ett fångnummer som ersatte deras namn. Även fångnumret syddes fast på fångdräkten. I Auschwitz började man 1941 att tatuera in numret på fångens arm.[

 2014-08-05 Krakow 2014 148 2014-08-05 Krakow 2014 002 2014-08-05 Krakow 2014 003 2014-08-05 Krakow 2014 004 2014-08-05 Krakow 2014 006 2014-08-05 Krakow 2014 014 2014-08-05 Krakow 2014 018 2014-08-05 Krakow 2014 021 2014-08-05 Krakow 2014 026 2014-08-05 Krakow 2014 123 2014-08-05 Krakow 2014 124 2014-08-05 Krakow 2014 126 2014-08-05 Krakow 2014 130 2014-08-05 Krakow 2014 134 2014-08-05 Krakow 2014 135 2014-08-05 Krakow 2014 147