Malö

Nu förflyttade vi oss till Malö som är  en ö  i Orusts kommun.Landarealen är 122 hektar och invånarantalet 43 (2006).

Färjeförbindelsen mellan Malö och Orust går över Malö strömmar.  Färjan har funnits sedan 1957. Viss åkermark finns på södra delen av ön, med den består i övrigt uteslutande av berg. Fritidshusbebyggelsen är omfattande och sommartid mångdubblas befolkningen.

Malö har blivit riksbekant genom Evert Taubes visor om trakten, varav ”Maj på Malö” är en av de allra mest kända.2016-08-17-bohuslan-0012016-08-17-bohuslan-0272016-08-17-bohuslan-0042016-08-17-bohuslan-0052016-08-17-bohuslan-011