Nr 9. Safari i Tanzania. Besök i Massajlandsby

Massajer i norra Tanzania

Under safarin såg vi många Massajer och en dag svängde vår guide in vår jeep i en by för besök.

De bodde i hyddor och en man kunde ha uppemot 20 fruar. Han hade då lika många hyddor som fruar. Fruarna bodde med just sina barn i sin hydda och mannen flyttade runt bland hyddorna.  Maten de åt var endast kött, blod och mjölk. De hade därför många kreatur som de vallade med risk för att det kunde komma något vilt djur och ta dem.  Massajerna jagar inga vilda djur utan äter av sin boskap.

Det var kvinnorna som utförde det mesta arbetet allt från att laga mat till att bygga hyddor. Vad männen gjorde blev jag inte klok på. Tonåringar och barn vallade korna.

Massajer är en etnisk folkgrupp som troligtvis har sitt ursprung i nedre Nildalen norr om Turkana sjön men som nu bor i norra Tanzania och i Kenya. Många massajer lever i och utanför de stora nationalparkerna som Serengeti och Maasai Mara, varför de kommer i kontakt med stora turistgrupper och därför är en av Östafrikas mest kända etniska grupper. Enligt pålitliga källor uppskattas antalet massajer till närmare 1 million, hälften i Tanzania och hälften i Kenya.2016-02-21 tanzania safari lilla kameran 016 2016-02-18 tanzania safari lilla kameran 030 2016-02-18 tanzania safari lilla kameran 031 2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 022 2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 027 Hövdingen hade speciella skor2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 030 2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 031 2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 032 2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 033 2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 040 De hade egen skola i byn till barnen2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 042