Nr 6. Zanzibar. Mer från stranden. Långgrunt ???? Ja och nej!

Stranden var en rätt så spännande plats. Det hände en del att titta på men det var ändå ett stilla lugn.

Det blev en överraskning när vi första dagen gick ner till stranden vid ca kl 9:30 för att bada och upptäckte att havet var ca en km ut från land. Man kunde med andra ord vandra ut till där havet började efter en km. Där var massajer som gick ifatt en och ville guida ut till vattnet och visa vilken växtlighet och snäckor man hittade på vägen ut. De skulle de naturligtvis ha betalt för. Det var deras levebröd. De samt annan befolkning bodde i hyddor en bit längre bort från hotellets strand vilka man kan se på bild.

Vi sa till oss själva ”alltså , ska man behöva gå så långt ut för att kunna bada?”. Men ca kl 12 så hade havet kommit upp till strandkanten så det var bara att gå i och bada i ett underbart badkarsvarmt vatten. På de olika platser vi har rest till förut så har jag aldrig badat i ett såååå varmt vatten. Kändes helt overkligt.

Detta fenomen återupprepades varje dag.

Tidvatten avser variationer i havsvattnets nivå med perioder på ungefär ett halvt dygn. Månens (och solens) gravitation orsakar flodberg på båda sidor av jordklotet. Dessa vattenansamlingar rör sig över havets yta eftersom jorden roterar kring sin axel.

Ebb är den tidsperiod då havsvattnet drar sig tillbaka från kusten och vattennivån sjunker tills lågvatten uppnås. Därefter följer flod, då vattnet stiger tills högvatten uppnås, varefter förloppet upprepar sig. Ibland kallas lågvatten ebb och högvatten flod. Tidvattenhöjden är skillnaden mellan lågvatten och högvatten.2016-02-27 Zanzibar lilla kameran 035 2016-02-26 Zanzibar lilla kameran 021 2016-02-26 Zanzibar lilla kameran 035 2016-02-27 Zanzibar lilla kameran 006 2016-02-27 Zanzibar lilla kameran 011 2016-02-27 Zanzibar lilla kameran 022 2016-02-27 Zanzibar lilla kameran 026 2016-02-27 Zanzibar lilla kameran 030 2016-02-27 Zanzibar lilla kameran 031 2016-02-27 Zanzibar lilla kameran 033

Nr 9. Safari i Tanzania. Besök i Massajlandsby

Massajer i norra Tanzania

Under safarin såg vi många Massajer och en dag svängde vår guide in vår jeep i en by för besök.

De bodde i hyddor och en man kunde ha uppemot 20 fruar. Han hade då lika många hyddor som fruar. Fruarna bodde med just sina barn i sin hydda och mannen flyttade runt bland hyddorna.  Maten de åt var endast kött, blod och mjölk. De hade därför många kreatur som de vallade med risk för att det kunde komma något vilt djur och ta dem.  Massajerna jagar inga vilda djur utan äter av sin boskap.

Det var kvinnorna som utförde det mesta arbetet allt från att laga mat till att bygga hyddor. Vad männen gjorde blev jag inte klok på. Tonåringar och barn vallade korna.

Massajer är en etnisk folkgrupp som troligtvis har sitt ursprung i nedre Nildalen norr om Turkana sjön men som nu bor i norra Tanzania och i Kenya. Många massajer lever i och utanför de stora nationalparkerna som Serengeti och Maasai Mara, varför de kommer i kontakt med stora turistgrupper och därför är en av Östafrikas mest kända etniska grupper. Enligt pålitliga källor uppskattas antalet massajer till närmare 1 million, hälften i Tanzania och hälften i Kenya.2016-02-21 tanzania safari lilla kameran 016 2016-02-18 tanzania safari lilla kameran 030 2016-02-18 tanzania safari lilla kameran 031 2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 022 2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 027 Hövdingen hade speciella skor2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 030 2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 031 2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 032 2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 033 2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 040 De hade egen skola i byn till barnen2016-02-18 Tanzania safari systemkameran 042