7. Vi besöker Fårö. Gotland

Vi begav oss den här dagen den 31/7 till Fårö. Det var först Ryssnäs vi kom till.  Ryssnär är ett 200 hektar stort naturreservat som ligger på Fårös sydspets. Redan på namnet hörs det att det är något särskilt med det här naturreservatet. Sannolikt var det här en plats dit ryska handelsfartyg seglade för länge sedan. Udden längst i söder har fått namnet Ryssudden.

De första bilderna i serien är tagna vid en Kolerakyrkogård som egentligen heter Engelska kyrkogården.

Under Krimkriget 1853- 1856, mellan det ryska imperiet och en allians bestående av bland annat Storbritannien och Frankrike, använde engelska och franska flottenheter Fårösund som bas i Östersjön. Under kriget anlöptes denna hamn av flera hundra fartyg, både örlogsfartyg och andra. I slutet av augusti 1854 bröt en koleraepidemi ut i Fårösund, en epidemi som främst drabbade besättningarna på de fartyg som låg i hamnen. I samband med detta uppfördes två sjukbaracker på Ryssnäs utsida, och i närheten av barackerna köpte engelsmännen in en bit mark för att använda som begravningsplats. Ett 20-tal engelska sjömän fick här sin sista vila.

Info tagen från

https://www.lansstyrelsen.se/gotland/besok-och-upptack/naturreservat/ryssnas.html

På platsen fanns också en fin  Lambgift. Det är en byggnad där utegångsfår och russ kunde söka skydd och bli utfodrade vintertid.Djuren kunde gå in och ut genom en öppning i undervåningen och på loftet förvarades hö och löv. Ordet lambgift kommer av lamb = får och gift = giva och är namnet på en plats där man ger fåren foder.

På platsen fanns också en väldigt fin strandkant  att gå ner till.

Efter detta stopp så begav vi oss till naturreservatet Gamla hamn. Där finns Fårös mest berömda rauk, ”Kaffepannan” eller ”Hunden” Den hittar man på västra sidan på Fårö strax söder om Lauterhorn.

Färden går sedan vidare längs med västra kusten på Fårö. Mer kommer i nästa inlägg.

5. Lummelundagrottan samt lite raukar. Gotland

Den här dagen gav vi oss i väg på utflykt upp på norra Gotland. Vi började med att besöka Lummelundagrottan som vi gick ner i på en guidad visning. 

Lummelundagrottan är en grotta och ett naturreservat norr om Visby-  Det 16 hektar stora reservatet är mest känt för själva grottan, som även kallas Rövarkulan. Där finns en underjordisk lång och smal flodbädd i kalkberget beläget vid Lummelunds bruk ungefär 13 kilometer norr om Visby. Lummelundaån rinner på en sträcka av mer än 1,3 kilometer under jorden.

Det var 3 pojkar som under flertalet år i hemlighet tog sig in i och utforskade grottan (Örjan Håkansson, Percy Nilsson och Lars Olsson).  År 1948 hade de börjat göra expeditioner för att undersöka det då ganska lilla grottsystemet. När de två år senare var inne i grottan lossnade ett stort stenblock från taket. Stenblocket ramlade ner och plötsligt var en tidigare ganska smal öppning i bergväggen mycket bredare. En 20 meter lång gång (som idag kallas för ”Pojkarnas gång”) öppnade sig, de tre grabbarna fortsatte in i grottan och upptäckte ”Bergakungens sal”, som är den första salen man kommer in i om man idag går den guidade turen, och salen ”Kapellet” som också besöks i dagens guidade tur. Här stoppades de av en sjö och det var inte förrän 1955 som de kom längre in i grottan, då med hjälp av en gummiflotte. Vid det tillfället lyckades de ta sig 175 meter längre in i grottan än tidigare. 1959 tog man upp en tunnel som gjorde det möjligt för allmänheten att besöka de salar och gångar som pojkarna några år tidigare hade upptäckt.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lummelundagrotta

Här kommer lite bilder nerifrån grottan och ömgivningar utanför.

Vi körde vidare och upptäckte några fina raukar som ser ut som om det är två som står och pussar varandra. Jag har fått  veta  av  Bosse Lidén https://gotlanduppochner.com/  att  raukområdet  nedan  heter Grausne Norra raukområde.  Det  visste  jag  inte  innan.

Rauken nedan heter Jungfrun.  Jungfruklint ligger cirka fem minuters promenadväg från Lickershamn. Hon står längst ut på klinten och är Gotlands största rauk. Hon når cirka 11 meter över klinten och mer än det dubbla över havsytan.

Färden går vidare och fler bilder från dagen kommer.