Stolt fjällskivling

Detta gäng fick jag syn på igår. Växte i gräset utanför ett hus i villakvarteret där jag bor. Visst är de pampiga !

Ett förtydligande : Svampen går att förväxla med  fjällskivlingar som rodnande fjällskivling. Allvarligare är att den även kan förväxlas med giftiga flugsvampar som brun flugsvamp och panterflugsvamp. Dessa blir dock sällan lika stora som stolt fjällskivling och har en mörkare brunaktig hatt. En bra regel till hjälp för att undvika att ta fel är:
Flugsvamparnas hatt har ljusa fjäll på mörk botten.
Stolt fjällskivling har mörka fjäll på ljus botten.

Växer i skogsbryn och på ljusa platser i löv- och barrskog och på betade ängar i södra och mellersta Sverige.Trivs bra på kalkrik och sandig mark..