Svanfamilj

En svanfamilj i Pildammsparken i Malmö. En mås kom också med på bild.