Kvarnen i Fiskebäckskil. Sista inlägget från Bohuslän

Denna intressanta historia har jag hämtat från Föreningen Sjöstjärnan Fiskebäcksskil. Länk till dem finns under texten.

Denna kvarn byggdes 1854-55 av mjölnaren Per Olsson.

1864 såldes den till skepparen och redaren Amandus Bengtsson som anställde ”Mjölnar-Hinrik”, Johan Henrik Nilsson för att sköta kvarnen. Han var en känd och omtalad person med många järn i elden: mjölnare, snickare, likkisttillverkare, byggmästare och donator till Fiskebäckskils fattiga.

Hans bror Carl August fick efter en tid överta mjölnaresysslan. År 1878 köpte han kvarnen av Amandus Bengtsson. Han fick dock inte vara kvarnägare länge – redan 1883 dog han endast 35 år gammal. Hans hustru Olivia fortsatte att driva kvarnen med hjälp av Johan Petter Adolfsson. Denne dog dock 1895, 33 år gammal. Efter Johan Petters död hade Olivia ej någon inneboende mjölnare, men troligen har hon ändå lejt hjälp eftersom kvarnen var i drift till omkring 1905. Möjligen var det ”Mjölnar-Hinrik” som återgått till sysslan.

Den 9 september 1913 sålde Olivia kvarnen till ideella Föreningen Sjöstjärnan som sedan dess äger och förvaltar kvarnen som kulturminnesmärke. Den här typen av kvarn kallas holländare. Denna kvarn var en tullkvarn. Noggranna protokoll från 1855 och 1856 visar hur stor årlig grundlega (skatt till kronan) som ska erläggas samt en lista på personer som vill utnyttja kvarnen, alltså underlag för verksamheten, liksom kvarnens mått. Kvarnen skattelades efter beräknat antal tunnor råg, korn, havre och vete resp. blandsäd.
Den äldsta uppgiften om en väderkvarn på den här platsen finns i 1773 års kvarn- och mjölnarelängd.

Kvarnen här på Kvarnberget är ett kännemärke för Fiskebäckskil och viktig att bevara för framtiden. Detta kräver underhåll och kvarnen tjärstryks löpande och vingarna vrids.

 

Källa : Föreningen Sjöstjärnan Fiskebäcksskil

https://www.hembygd.se/sjostjarnan/page/16472


2016-08-15-bohuslan-067
2016-08-15-bohuslan-0772016-08-15-bohuslan-070 2016-08-15-bohuslan-066

Skånsk Mölla i närheten av Skegrie

Ibland på väg hem från min fotokurs hittar jag något objekt som jag inte tänkt på förut. Vid ett tillfälle blev jag uppmärksam på denna fina skånska mölla (väderkvarn).

Stannade till ett tag med bilen och tog några bilder.Byggnad  0001 Byggnad 0004 Byggnad 0002 Byggnad 0003