Macrotagningar på växter i snölandskap

Det var nog högst 2 dagar i veckan som gått då vi hade snö som blev liggande på växterna. Just då blev jag färdig att komma ut och fota en runda. Hade varit sådant busväder innan så jag omöjligt ville gå ut och fota. Nu håller all snö på att smälta igen. Kul att jag lyckades hinna få lite snöfoton. Dessutom var det kul att testa macrotagningar på snöbilder.  Har bara fotat macro på sommarbilder och blommor mm innan.

2014-01-28 Natur i snö 064 2014-01-28 Natur i snö 013 2014-01-28 Natur i snö 012 2014-01-28 Natur i snö 048 2014-01-28 Natur i snö 049 2014-01-28 Natur i snö 069 2014-01-28 Natur i snö 055 2014-01-28 Natur i snö 059 2014-01-28 Natur i snö 071 2014-01-28 Natur i snö 062 2014-01-28 Natur i snö 066 2014-01-28 Natur i snö 068 2014-01-28 Natur i snö 060

Varit på Bonsaiutställning och sett vackra små träd

Var på Svenska Bonsaisällskapets  utställning på Limhamn den 7/9. Så imponerad jag blev över alla dessa vackra träd. Min mans bror har hållit på med detta i många år och var med och arrangerade utställningen. Han fick dessutom ett hedersomnämnande (en medalj) för sin tall som jag lägger in som första bild.

För övrigt var det svårt att välja ut några få av alla de träd jag fotade så det blev en del här på bloggen.

Fakta: Bonsai betyder ”planta i skål” men används som beteckning för miniatyrträd och för själva konstformen som sådan.

I Kina runt 1000-talet nyttjades dessa tekniker för att producera estetiska växter, men det var senare i japan det hela utvecklades till en konstform.  Till västvärlden kom bonsai slutet av 1800-talet, men först efter 2:a världskriget som intresset tog fart och utvecklades i USA och på kontinenten.

Det är helt vanliga små sticklingar eller frö som tränats till sina vackra former och som hålls i miniatyrstorlek genom speciell odlingsteknik i kombination med kontrollerad beskärning av rötterna, formlindning och beskärning av växten och sedan plantering i små krukor. Till att börja med använder man vanliga plast- eller lerkrukor. När träden så småningom förfinats planteras de i speciella bonsaikrukor. För en bonsais helhetsintryck är krukan mycket viktig och den väljs alltid till trädet och inte tvärt om.

De ytliga rötterna, eller nebarin, är viktiga för en bonsai. De förankrar trädet i jorden visuellt vilket ger både stabilitet och en känsla av ålder. Rötterna beskärs regelbundet tills de är i den storlek de senare ska vara när trädet ställs i sin permanenta kruka. Det är ett tidskrävande mångårigt arbete. Först då rötterna kommit långt i sin skötsel börjar man forma trädet med hjälp av en brun eloxerad aluminiumtråd.

Dessa träd kan bli många hundra år gamla och går från generation till generation men måste skötas om varje dag.

Vi har fått ett träd av mannens bror som är 17 år gammalt och precis färdigt. Men det måste klippas och hållas nere för annars blir det snart en buske. Det tog 15 år att få ordentliga rötter sedan 2 år att forma det vilket man sedan kan fortsätta med.

Här är en länk till Svenska Bonsaisällskapet som har 300 medlemmar i Sverige. Så inte så många har tålamod med denna tidskrävande men intressanta hobby. De som säljs i blombutiker är INTE äkta och vissnar efter ett tag då de fuskat fram. Jag kan förstå att de äkta träden är mycket dyrbara.  http://www.bonsaisallskapet.se/

2013-09-07 Bonsaiutställning 089 2013-09-07 Bonsaiutställning 053 2013-09-07 Bonsaiutställning 109 2013-09-07 Bonsaiutställning 026 2013-09-07 Bonsaiutställning 051 2013-09-07 Bonsaiutställning 017 2013-09-07 Bonsaiutställning 019 2013-09-07 Bonsaiutställning 028 2013-09-07 Bonsaiutställning 036 2013-09-07 Bonsaiutställning 048 2013-09-07 Bonsaiutställning 044 2013-09-07 Bonsaiutställning 045 2013-09-07 Bonsaiutställning 052 2013-09-07 Bonsaiutställning 057 2013-09-07 Bonsaiutställning 060 2013-09-07 Bonsaiutställning 038 2013-09-07 Bonsaiutställning 054 2013-09-07 Bonsaiutställning 062 2013-09-07 Bonsaiutställning 066 2013-09-07 Bonsaiutställning 082 2013-09-07 Bonsaiutställning 090 2013-09-07 Bonsaiutställning 095 2013-09-07 Bonsaiutställning 097 2013-09-07 Bonsaiutställning 104 2013-09-07 Bonsaiutställning 106 2013-09-07 Bonsaiutställning 108